آکورد گیتار آهنگ عصای موسی از سینا پارسیان

آکورد گیتار آهنگ عصای موسی از سینا پارسیان

480 480 سروش حسینی
آکورد گیتار آهنگ عصای موسی از سینا پارسیان تقدیم شما عزیزان 😀
 
» اجرای تصویریِ آکورد ها در صفحه ی آپارات و اینستاگرامِ گیتاریست شو 😉
 
ریتم پیشنهادی : ۴/۴ رومبا
 
قسمت اول آهنگ » { D – Em – F#m – Bm – D – Em – F#m – Bm }
 
                                           { D – Em – F#m – G }
 
 
             Bm                       Em                        Dmaj7                     G
درونِ من قبریست که تختِ خوابِ من است مرا به جای به خاک به خواب بسپارید
Bm            Em                          Dmaj7         G      A
تمامِ مالم را به نـیــل میبخشم عصای موسی را به آب بسپارید
          Bm                 Em             Dmaj7                  G
مرا رفیقانــم به سُخره میگیرند بریده دستم را غلافِ شمشیرم
Bm                  Em               Dmaj7                G           A
زمین اگر گِرد است چرا نمیبینم! جهان اگر فانیست چرا نمیمیرم
 
قسمت وسط آهنگ » { Bm – Em – D – G-A – Bm – Em – D – G }
 
A                  Em                     F#m                              Bm
به مرگ میخواهــم اگر چه یک ساعت دوباره طایفه ام در آشتی باشد
Bm-Em     D                           Em     B      F#m      A
شناورم بر نیــل و آب گور من است و ماهیان بر من گــلــاب میپاشند
A                        Em             F#m                                Bm
به طعنه میگویم که خوبو خرسندم زبانِ طعنه ی من همیشه کوتاه است
Bm         Em         D                  Em             B   F#m             A
کسی چه میداند ، کسی چه میفهمد که یوسفی یک عمر درونِ این چاه است
Bm                   Em                      Dmaj7                      G       F#m
درونِ من قبریست که تختِ خوابِ من است مرا به جای به خاک به خواب بسپارید
Bm        Em                   Dmaj7             G      A
تمامِ مالم را به نیل میبخشم عصای موسی را به آب بسپارید
 
قسمت آخر آهنگ » { Bm – Em – D – G-A – Bm – Em – D – A – G }
 

دیدگاهی بگذارید