آکورد منفی پنج از سینا پارسیان

آکورد منفی پنج از سینا پارسیان

500 500 سروش حسینی
» { Bm – F#m – D – G – A – Em – G – A – F#m – Bm }
 
 
G                                F#m                                     Bm
من هر کاری کـردم برای تو بــود آبرو داری کـردم برای تو بود
                        D                   Em                     A      
من از وقتی عشق مُرد دیدم دیگه خونه نه جای خودم بود نه جای تو بود
G                                F#m                                   Bm
     خودت زندگیتو خراب میکنی داری اشتباه انتخاب میکنی
              F#m     D                    Em               A
هنوزم همونی هنوزم زیادی روو حرفای مَـردم حساب میکنــی
                        G                                        F#m                   Bm
یه روز هر چی داشتـم گذاشتم به پات نیومد به چشمات اَمــون از چشات
                                     F#m      Em           D – B        
حالا دیگه بی فایدس این خواهشات کار از کار گذشتـــه …
G                                   F#m                                      Bm
    یه روز از تو دلگیــر نبودم زیاد ، میرفتی میگفتـم دوباره میاد
                                      F#m       Em        D
مگه آدم از زندگی چی میخواد کار از کار گذشتــــه …
 
» { Bm – F#m – D – Em – A – G – F#m – Bm } ( دو بار )
 
G                                   F#m                             Bm
نگا کن رسیدی کجا آخرش ، که سخته برای خودت باورش
                        F#m           D             Em                            A
چی شد اون همه عشق چی شد اون همه ، ببین زندگیمون چی اومد سرش …
                        G                                        F#m                   Bm
یه روز هر چی داشتـم گذاشتم به پات نیومد به چشمات اَمــون از چشات
                                     F#m      Em           D – B        
حالا دیگه بی فایدس این خواهشات کار از کار گذشتـــه …
G                                   F#m                                      Bm
    یه روز از تو دلگیــر نبودم زیاد ، میرفتی میگفتـم دوباره میاد
                                      F#m       Em        D
مگه آدم از زندگی چی میخواد کار از کار گذشتــــه …

دیدگاهی بگذارید