آکورد دلی میخوامت از رضا شیری

آکورد دلی میخوامت از رضا شیری

500 500 سروش حسینی
» { Am – Dm – Em – F – G – C – Dm – Em – Am }
 
 
Em                                Am
من با دیگران فرق دارم ، من دلی میخوامـــت!
Dm                                                 G
من تو رو فقط واسه خودت میخوام ، عادت دارم بهــت
Em                                Am
اونا تو رو دوست ندارن ، اونا لب و دهنــن
Dm                                         G
شک نکن یه لحظه به دلــم ، دلت رو بدش به من ، دلت رو بدش به مـــن …
  F      C                          Dm                     Em                   Am
( دلتو نده دستشون ، اونا بده رسمشون ، بازی میکنن با احساســـت
Em          Dm            Em                          F                      G
دلتو نده دستشون ، اونا بده رسمشون ، آخه دلِ توام مثه دلِ من با احساسـه ) *۲
 
» { Am – Dm – Em – F – G – C – Dm – Em – Am }
 
Dm       Em   Dm        Em   Am           Dm           Am
آرومِ دلـــم ، عشقِ خوشگلم ، تو بمون برام ، عاشقت شدم
Am         Dm                   Em    Am           Dm           Am
آرومِ دلـــم ، شک نکن به من ، من یه عاشـــقم ، من یه عاشقم …
  F      C                          Dm                     Em                   Am
( دلتو نده دستشون ، اونا بده رسمشون ، بازی میکنن با احساســـت
Em          Dm            Em                          F                      G
دلتو نده دستشون ، اونا بده رسمشون ، آخه دلِ توام مثه دلِ من با احساسـه ) *۳
» { Am – Dm – Em – F – G – C – Dm – Em – Am }

دیدگاهی بگذارید