دنیا

آکورد گیتار آهنگ شگرد از دنیا

آکورد گیتار آهنگ شگرد از دنیا

450 450 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ شگرد از دنیا تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   »اگر از موبایل استفاده میکنید صفحه گوشیتونو بچرخونید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی : ۲/۴ – ۴/۴…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ چمدون از دنیا

آکورد گیتار آهنگ چمدون از دنیا

450 450 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ چمدون از دنیا از آلبوم زیبای دنیا تقدیم شما عزیزان 🙂   »اگر از موبایل استفاده میکنید صفحه گوشیتونو بچرخونید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی :…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ درگیری از دنیا

آکورد گیتار آهنگ درگیری از دنیا

450 450 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ درگیری از دنیا تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   »اگر از موبایل استفاده میکنید صفحه گوشیتونو بچرخونید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی : ۴/۴ رومبا  …

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ حسودا از دنیا

آکورد گیتار آهنگ حسودا از دنیا

450 450 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ حسودا از دنیا تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   »اگر از موبایل استفاده میکنید صفحه گوشیتونو بچرخونید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی : ۶/۸ لنگ  …

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ دنیا از دنیا

آکورد گیتار آهنگ دنیا از دنیا

450 450 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ دنیا از دنیا تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   »اگر از موبایل استفاده میکنید صفحه گوشیتونو بچرخونید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی : ۴/۴ حرفه ای…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ نمیدونم نمیدونم از دنیا

آکورد گیتار آهنگ نمیدونم نمیدونم از دنیا

450 450 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ نمیدونم نمیدونم از دنیا تقدیم شما عزیزان 🙂   »اگر از موبایل استفاده میکنید صفحه گوشیتونو بچرخونید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی : ۶/۸   قسمت…

ادامه مطلب

آکورد کوتاه بیاد از دنیا

150 150 سروش حسینی

     Dm                             A#                 A           …

ادامه مطلب