امین قباد

آکورد گیتار آهنگ صدای تو از امین قباد

آکورد گیتار آهنگ صدای تو از امین قباد

500 500 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ صدای تو از امین قباد تقدیم حضور شما 🙂   ریتم پیشنهادی : ۳/۴ اسلو راک   قسمت اول آهنگ …   » { C – G…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ حواست کجاس از امین قباد

آکورد گیتار آهنگ حواست کجاس از امین قباد

500 500 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ حواست کجاس از امین قباد تقدیم شما عزیزان 🙂 » نظر فراموش نشه 😀   ریتم پیشنهادی : ۴/۴   قسمت اول آهنگ » { Bbm –…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ تنهایی من از امین قباد

آکورد گیتار آهنگ تنهایی من از امین قباد

500 500 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ تنهایی من از امین قباد تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   ریتم پیشنهادی : ۴/۴ رومبا   قسمت اول آهنگ …     » { Gb –…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ روانی از امین قباد

آکورد گیتار آهنگ روانی از امین قباد

500 500 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ روانی از امین قباد تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   ریتم پیشنهادی : ۳/۴   قسمت اول آهنگ » { Bbm – Gb – Ab – Bbm…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ رفت از امین قباد

آکورد گیتار آهنگ رفت از امین قباد

500 500 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ رفت از امین قباد تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   ریتم پیشنهادی : ۴/۴   قسمت اول آهنگ …   » { G – Dm – Em…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ رفت از امین قباد

آکورد گیتار آهنگ برگرد از امین قباد

500 500 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ برگرد از امین قباد تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   ریتم پیشنهادی : ۴/۴ فاکس   قسمت اول آهنگ …   » { Gm – Cm –…

ادامه مطلب