فرهاد

آکورد آوار از فرهاد

355 354 سروش حسینی

» { E – A – E }   B               D       A          D-G#m           …

ادامه مطلب