سهیل جامی

آکورد گیتار آهنگ جادو از سهیل جامی

آکورد گیتار آهنگ جادو از سهیل جامی

500 500 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ جادو از سهیل جامی   ریتم : ۳/۴ اسلو راک     Fm                             …

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ جبران از سهیل جامی

آکورد گیتار آهنگ جبران از سهیل جامی

400 400 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ جبران از سهیل جامی   ریتم : ۴/۴ ترجیحا آرپز ۴/۴   قسمت اول آهنگ » { D#m – E – F# – G#m } دو بار…

ادامه مطلب