زانیار خسروی

آکورد گیتار آهنگ بدون تو از زانیار خسروی

آکورد گیتار آهنگ بدون تو از زانیار خسروی

450 450 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ بدون تو از زانیار خسروی   ریتم : ۴/۴ رومبا   قسمت اول آهنگ » { #A# – Am – C – A# – Am – C…

ادامه مطلب