آرش آردفروشان

آکورد گیتار آهنگ آخرین کبریت از آرش آردفروشان

آکورد گیتار آهنگ آخرین کبریت از آرش آردفروشان

1000 900 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ آخرین کبریت از آرش آردفروشان تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   »اگر از موبایل استفاده میکنید صفحه گوشیتونو بچرخونید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی : ۴/۴…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ هواخواه از آرش آردفروشان

آکورد گیتار آهنگ هواخواه از آرش آردفروشان

1000 900 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ هواخواه از آرش آردفروشان تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   »اگر از موبایل استفاده میکنید صفحه گوشیتونو بچرخونید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی : ۶/۸  …

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ نگران از آرش آردفروشان

آکورد گیتار آهنگ نگران از آرش آردفروشان

1000 900 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ نگران از آرش آردفروشان تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   »اگر از موبایل استفاده میکنید صفحه گوشیتونو بچرخونید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی : ۴/۴ فاکس…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ این روزها از آرش آردفروشان

آکورد گیتار آهنگ این روزها از آرش آردفروشان

1000 900 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ این روزها از آرش آردفروشان تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   »اگر از موبایل استفاده میکنید صفحه گوشیتونو بچرخونید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی : ۴/۴…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ انعکاس از آرش آردفروشان

آکورد گیتار آهنگ انعکاس از آرش آردفروشان

1000 900 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ انعکاس از آرش آردفروشان تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   »اگر از موبایل استفاده میکنید صفحه گوشیتونو بچرخونید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی : ۳/۴ اسلو…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ آبی ترین جای دلم از آرش آردفروشان

آکورد گیتار آهنگ آبی ترین جای دلم از آرش آردفروشان

1000 900 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ آبی ترین جای دلم از آرش آردفروشان تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   »اگر از موبایل استفاده میکنید صفحه گوشیتونو بچرخونید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ دل دل نکن از آرش آرد فروشان

آکورد گیتار آهنگ دل دل نکن از آرش آرد فروشان

450 450 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ دل دل نکن از آرش آرد فروشان تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   ریتم پیشنهادی : ۴/۴ حرفه ای   قسمت اول آهنگ » { B –…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ یه شاخه گل از آرش آردفروشان

آکورد گیتار آهنگ یه شاخه گل از آرش آردفروشان

400 400 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ یه شاخه گل از آرش آردفروشان   ریتم پیشنهادی : ۴/۴ رومبا   قسمت اول آهنگ » { Bm – A – G – F#m – Bm…

ادامه مطلب