فرزاد فرزین

آکورد گیتار آهنگ جای تو خالیه از فرزاد فرزین

آکورد گیتار آهنگ جای تو خالیه از فرزاد فرزین

500 500 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ جای تو خالیه از فرزاد فرزین …   » جهت نمایش صحیح در موبایل صفحه را بچرخانید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی : ۴/۴ رومبا  …

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ ای کاش از فرزاد فرزین

آکورد گیتار آهنگ ای کاش از فرزاد فرزین

480 480 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ ای کاش از فرزاد فرزین تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   »اگر از موبایل استفاده میکنید صفحه گوشیتونو بچرخونید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی : ۴/۴…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ اقیانوس از فرزاد فرزین

آکورد گیتار آهنگ اقیانوس از فرزاد فرزین

450 450 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ اقیانوس از فرزاد فرزین تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   »اگر از موبایل استفاده میکنید صفحه گوشیتونو بچرخونید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی : ۴/۴  …

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ خدا منو ببین از فرزاد فرزین

آکورد گیتار آهنگ خدا منو ببین از فرزاد فرزین

450 450 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ خدا منو ببین از فرزاد فرزین تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   »اگر از موبایل استفاده میکنید صفحه گوشیتونو بچرخونید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی :…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ نگاه تو از فرزاد فرزین

آکورد گیتار آهنگ نگاه تو از فرزاد فرزین

500 500 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ نگاه تو از فرزاد فرزین تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   »اگر از موبایل استفاده میکنید صفحه گوشیتونو بچرخونید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی : ۲/۴…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ نگرانتم از فرزاد فرزین

آکورد گیتار آهنگ نگرانتم از فرزاد فرزین

600 600 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ نگرانتم از فرزاد فرزین تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   »اگر از موبایل استفاده میکنید صفحه گوشیتونو بچرخونید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی : ۴/۴  …

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ عاشقانه از فرزاد فرزین

آکورد گیتار آهنگ عاشقانه از فرزاد فرزین

480 480 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ عاشقانه از فرزاد فرزین تقدیم حضور شما عزیزان 😉   »اگر از موبایل استفاده میکنید صفحه گوشیتونو بچرخونید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی : ۴/۴ رومبا…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ آتیش از فرزاد فرزین

آکورد گیتار آهنگ آتیش از فرزاد فرزین

500 500 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ آتیش از فرزاد فرزین تقدیم حضور شما عزیزان 😀   ریتم پیشنهادی : ۶/۸ لنگ   قسمت اول آهنگ » { Bm – A – G –…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ بی انتها از فرزاد فرزین

آکورد گیتار آهنگ بی انتها از فرزاد فرزین

500 500 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ بی انتها از فرزاد فرزین تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   ریتم پیشنهادی : ۳/۴ اسلو راک   قسمت اول آهنگ » { Amsus2 – Am }…

ادامه مطلب