سیروان خسروی

آکورد گیتار آهنگ این حس نابه از سیروان خسروی

آکورد گیتار آهنگ این حس نابه از سیروان خسروی

400 400 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ این حس نابه از سیروان خسروی   ریتم : ۳/۴   قسمت اول آهنگ » { C# – D# – Fm }     C#     …

ادامه مطلب
آکورد درست نمیشم از سیروان خسروی

آکورد درست نمیشم از سیروان خسروی

480 480 سروش حسینی

  G#                                       A         B           …

ادامه مطلب