سامان جلیلی

آکورد گیتار آهنگ نشد که نشد از سامان جلیلی

آکورد گیتار آهنگ نشد که نشد از سامان جلیلی

480 480 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ نشد که نشد از سامان جلیلی …   » جهت نمایش صحیح در موبایل صفحه را بچرخانید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی : ۴/۴   Dm …

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ چتر از سامان جلیلی

آکورد گیتار آهنگ چتر از سامان جلیلی

480 480 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ چتر از سامان جلیلی …   » جهت نمایش صحیح در موبایل صفحه را بچرخانید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی : ۴/۴   قسمت اول آهنگ…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ جنون از سامان جلیلی

آکورد گیتار آهنگ جنون از سامان جلیلی

500 500 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ جنون از سامان جلیلی تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   » اگر از موبایل استفاده میکنید صفحه گوشیتونو بچرخونید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی : ۴/۴…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ آزادی از سامان جلیلی

آکورد گیتار آهنگ آزادی از سامان جلیلی

500 500 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ آزادی از سامان جلیلی تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   »اگر از موبایل استفاده میکنید صفحه گوشیتونو بچرخونید ( Rotate )   ریتم پیشنهادی : ۴/۴  …

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ دنبال من نگرد از سامان جلیلی

آکورد گیتار آهنگ دنبال من نگرد از سامان جلیلی

480 480 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ دنبال من نگرد از سامان جلیلی تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   ریتم پیشنهادی : ۴/۴ رومبا   قسمت اول آهنگ » { Bm – C –…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ طرفدار از سامان جلیلی

آکورد گیتار آهنگ طرفدار از سامان جلیلی

500 500 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ طرفدار از سامان جلیلی تقدیم حضور شما عزیزان 🙂   ریتم پیشنهادی : خانواده ۶/۸   قسمت اول آهنگ » { C – Bm – C –…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ خیال از سامان جلیلی

آکورد گیتار آهنگ خیال از سامان جلیلی

500 500 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ خیال از سامان جلیلی   ریتم : ۶/۸ سنگین   قسمت اول آهنگ » { Bm – Am – G – C – Bm – Am –…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ دست بردار از سامان جلیلی

آکورد گیتار آهنگ دست بردار از سامان جلیلی

500 500 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ دست بردار از سامان جلیلی ریتم : ۶/۸ لنگ   G#m-E- F#         F#               D#m  دارم دق میکنم دوری…

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ تمومش کن از سامان جلیلی

آکورد گیتار آهنگ تمومش کن از سامان جلیلی

480 480 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ تمومش کن از سامان جلیلی   ریتم : ۴/۴ رومبا   قسمت اول آهنگ » { G# – A# – D# – Cm } دو بار  …

ادامه مطلب
آکورد گیتار آهنگ اعتراف از سامان جلیلی

آکورد گیتار آهنگ اعتراف از سامان جلیلی

500 500 سروش حسینی

آکورد گیتار آهنگ اعتراف از سامان جلیلی  ریتم : ۴/۴ رومبا   قسمت اول آهنگ » { Bm – G – Am – C – Em – Bm }  …

ادامه مطلب