رامین بی باک

آکورد بی تفاوت از رامین بی باک

آکورد بی تفاوت از رامین بی باک

500 500 سروش حسینی

» { Em – Am – G – Am – Bm – Em }   » { Bm – Am – G – Am – Bm – Em }    …

ادامه مطلب