امین رستمی

آکورد نبار بارون از امین رستمی

آکورد گیتار آهنگ نبار بارون از امین رستمی

480 480 سروش حسینی

  » { Fm – G# – F# – A#m } دو بار     Fm        G#                     …

ادامه مطلب
آکورد شمال از امین رستمی

آکورد شمال از امین رستمی

600 600 سروش حسینی

F     –     G – Am                            Em هنوز زنــگ میزنـــم ، به تلفنِ خاموش بعدِ یه…

ادامه مطلب